CHỦNG VÂN TAY NƯỚC THUẬN UL – Thúy Vinh

60% người trên thế giới sở hữu dấu vân tay nước thuận UL Không mạnh mẽ và quyết đoán như đại bàng, không vững chãi và quy trình như chủng Núi. Nước UL mang tính cách hiền hòa, uyển chuyển, thích nghi với môi trường. Trong ba nhóm chủng lớn thì chủng nước UL đại diện...