Sự thiếu hụt vai trò người cha ảnh hưởng đến tâm lý trẻ thế nào?

1️⃣ Sự thiếu hụt vai trò người cha ảnh hưởng đến tâm lý trẻ thế nào? Theo G. Robin, sự kết nối của người cha là then chốt của sự hòa hợp trong gia đình. Và dựa vào kết nối đó mà người mẹ cũng hình thành những nguyên tắc, những luật lệ cho con của mình, từ đó tạo nên...