4 cung Hoàng đạo bị ảnh hưởng xấu bởi hiện tượng Nhật thực một phần

Nhật thực một phần (partial solar eclipses) là hiện tượng Mặt Trời bị che khuất một phần bởi Mặt Trăng khi nhìn từ Trái Đất. Đó là khi Mặt Trăng ở vị trí giữa Mặt Trời và Trái Đất nhưng Mặt Trăng chỉ che một phần của đĩa Mặt Trời. Về mặt Chiêm tinh học, sự thay đổi...