[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 7

[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 7

Nhà toán học, thần học Pythagoras từng nói:“ Sự tiến hóa là luật của cuộc sống. Con số là luật của vũ trụ. Hợp nhất là luật của Đấng Sáng Tạo”. Xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những người du hành trên con đường tiến hóa của chính mình, với tốc độ khác nhau. Một...