10 lời khuyên về trí tuệ cảm xúc EQ

1.Bạn nên suy nghĩ về cảm xúc Trí tuệ cảm xúc bắt đầu từ việc đặt đúng câu hỏi như: Cảm xúc của tôi có ưu và khuyết điểm gì? Phong cách giao tiếp của tôi như thế nào?Mọi người nhìn nhận nó ra sao? Tâm trạng hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ và quyết định của...