CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RADIAL LOOP – Thúy Vinh

Tính cách của dấu vân tay nước ngược RL Khác với nược thuận UL , dòng nước ngược RL sẽ chảy từ thấp vọt lên cao, nên người mang CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RL có những điểm “Khác biệt”. Họ là những người nhạy cảm trong việc giao tiếp, quan sát rất sắc bén. “Suy nghĩ ngoài chiếc...