Thiếu hụt vai trò người cha ảnh hưởng tâm lý trẻ thế nào?

Thiếu hụt vai trò người cha ảnh hưởng tâm lý trẻ thế nào?

Theo G. Robin, sự kết nối của người cha là then chốt của sự hòa hợp trong gia đình. Và dựa vào kết nối đó mà người mẹ cũng hình thành những nguyên tắc, những luật lệ cho con của mình, từ đó tạo nên sự cân bằng trong sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, sự...