12 bài luyện khả năng tập trung từ năm 1918

Ai cũng biết rằng để đạt được kết quả tốt thì cần tập trung và làm hết mình. Tuy nhiên điều đó không dễ chút nào. Tâm trí bạn liên tục chạy từ chuyện này sang chuyện khác? Bạn khó mà tập trung vào một điều gì đó trong vài phút? Bởi thế nên khắp nhà bạn là một đống...