CẤU TẠO SINH HỌC CỦA NÃO

CẤU TẠO SINH HỌC CỦA NÃO

  Bộ não là trung tâm điều khiển của hệ thần kinh trung ương, chịu trách nhiệm điều khiển hành vi. Não được bảo vệ bởi hộp sọ, và gần với các giác quan chính như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, và cơ quan cảm giác về thăng bằng. Bộ não người trưởng thành có...