Thái độ của bạn với cơ thể mình như thế nào?

THÁI ĐỘ CỦA BẠN ĐỐI VỚI CƠ THỂ MÌNH.   Bạn có thích cơ thể của mình không? Bạn có yêu cơ thể của mình không? Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo một phương thức nào đó, và chẳng thể làm được gì nhiều để thay đổi. Tất nhiên, bạn cũng có thể trang điểm, hoặc...