Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa?

Tình yêu là một trong những xúc cảm chính ở con người (có người còn cho rằng nó là cảm xúc quan trọng nhất). Tuy nhiên, tình yêu chỉ mới trở thành một chủ đề khoa học trong những năm gần đây. Theo Sigmund Freud (1910): “Nghiên cứu về tình yêu trong quá khứ...