Thông điệp từ sách Bí Ẩn Dấu Vân Tay

Thông điệp từ sách Bí Ẩn Dấu Vân Tay

Bạn được sinh ra và tồn tại trên hành tinh này là để hoàn thiện nốt những bài học còn dang dở, phát triển hơn về tâm hồn. Cuộc đời là trường học, liên tục đem đến cho bạn những bài toán để bạn giải. Mỗi lần khổ đau là mỗi lần bài học xuất hiện, thêm một lần khó khăn...