Thành Công Chỉ Đến Khi Bạn Hành Động Mạnh Mẽ

Thành Công Chỉ Đến Khi Bạn Hành Động Mạnh Mẽ

Có những rào cản trong cuộc sống khiến bạn trở nên nản lòng, mặc cảm, sợ hãi. Và dù là vượt qua hay chấp nhận những rào cản ấy thì cũng đều là những trải nghiệm không dễ dàng. Cuộc sống này hẳn sẽ có khó khăn. Chính vì vậy, sự nỗ lực và mạnh mẽ để vượt qua những khó...
Life Path Number – Số Đường đời 5

Life Path Number – Số Đường đời 5

Trong Numerology, Đường đời số 5 đại diện cho sự sự phiêu lưu, tự do và ý chí tự do. Người ta thường nói rằng những người số 5 cần cảm nhận thế giới ngay khi họ được sinh ra bởi vì họ có một nhu cầu đặc biệt để cảm nhận tất cả! Đối với Number 5, bài học cuộc sống được...
[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 10

[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 10

Nhà toán học, thần học Pythagoras từng nói:“ Sự tiến hóa là luật của cuộc sống. Con số là luật của vũ trụ. Hợp nhất là luật của Đấng Sáng Tạo”. Xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những người du hành trên con đường tiến hóa của chính mình, với tốc độ khác nhau. Một...