Ứng dụng thuyết đa thông minh trong dạy học

Ngày nay lý thuyết của Howard  có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng được chú ý và sử dụng rất nhiều, ông đã gợi ý, mở cửa cho các nghiên cứu sâu hơn và hướng mọi người đến những suy nghĩ đa dạng khi nhắc đến trí thông minh. Học...

Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?

Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?  Và bây giờ hãy hỏi khách hàng một số câu hỏi để giúp họ cảm nhận nhiều hơn về các kiểu thông minh của mình được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Hỏi khách hàng những gì họ làm hàng ngày, như là việc sử dụng...

Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner

Trong học thuyết trí thông minh đa dạng, Howard Gardner đã thiết lập được các yêu cầu cần thiết đặc trưng mà mỗi loại trí thông minh phải đạt được để có đủ điều kiện xác định đó là một loại trí thông minh. Sau đây là 4 trong số các tiêu chuẩn ấy:   Đặc điểm...