Làm thế nào để tạo nền tảng vững chắc trước tuổi 30?

Điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định một mục tiêu có thể phấn đấu trong 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn. Việc này trả lời cho câu hỏi: Tôi muốn trở thành người như thế nào? Một mục tiêu rõ ràng giúp bạn tích lũy kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định, và việc tích...