7 chức năng kì diệu của Tiềm thức

7 CHỨC NĂNG KÌ DIỆU CỦA TIỀM THỨC     1. Bảo tồn cơ thể: Tiềm thức sẽ đấu tranh chống lại bất kể thứ gì là hiểm hoạ đối với sự sống của bạn. Vì thế nếu bạn muốn việc từ bỏ một hành vi được dễ dàng hơn, hãy cho tiềm thức của bạn thấy rằng hành vi đó có hại...