5 hiểu lầm về bộ môn Tâm lý học

5 hiểu lầm về bộ môn Tâm lý học

Tâm lý học, chủ đề đang được rất quan tâm, đặc biệt khi xã hội đang có sự chuyển dịch bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Rô bốt đã thay thế con người được rất nhiều việc, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng chứng minh được rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên có một lĩnh vực...