Tôi đã thay đổi nhờ sinh trắc vân tay thế nào?

Tôi đã thay đổi nhờ sinh trắc vân tay thế nào?

“Một khát vọng cháy bỏng tự đáy lòng, sâu thẳm trong trái tim: khát vọng sống, sống là chính mình, sống có ý nghĩa, được làm những điều mình muốn với những khả năng tốt nhất mình có. Cho dù tôi có thu thập được bao nhiêu tài sản vật chất đi chăng nữa thì cái người mà...