5 giai đoạn của hành động quậy phá ở trẻ

5 giai đoạn của hành động quậy phá ở trẻ

Tại sao trẻ lại có những hành động quậy phá? Mục đích của hành động quậy phá là gì? Tâm lý học Adler chú ý tới “mục đích” ẩn sau hành động đó. Nghĩa là, chia làm 5 giai đoạn để suy nghĩ vì mục đích gì mà trẻ con lại có hành động quậy phá. Và tất cả những hành động...
Yêu thương những góc tối bên trong mình

Yêu thương những góc tối bên trong mình

Nếu ví thế giới nội tâm bên trong chúng ta là một khu vườn nhỏ, thì góc tối nhất của khu vườn chính là nơi những cảm xúc tiêu cực và ký ức đau thương ngự trị. Nơi đó, chúng ta đã vứt bỏ chúng với hy vọng bằng một phép màu nào đó, chúng sẽ biến mất theo thời gian....
Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn

Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn

Mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ. Đứa trẻ đó bây giờ đã được thay thế bởi hình hài của một người trưởng thành có thể gọi là hoàn hảo, một người trưởng thành gánh vác trên vai biết bao nhiêu là trách nhiệm. Tuy nhiên, đứa trẻ mà bạn đã từng là, vẫn còn tồn tại...