VÌ YÊU MÀ ĐẾN

VÌ YÊU MÀ ĐẾN

Thái độ với tình yêu như thế nào phụ thuộc vào những trải nghiệm và lựa chọn cá nhân. Mình không cho rằng quan điểm của mình là chân lý. Quan điểm đó chỉ là phù hợp và hiệu quả đối với mình ở thời điểm hiện tại. Mình gõ những dòng này chỉ để nhắc nhở chính mình một...

Chữa lành đứa trẻ bên trong

🌱 Mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ. Đứa trẻ đó bây giờ đã được thay thế bởi hình hài của một người trưởng thành có thể gọi là hoàn hảo, một người trưởng thành gánh vác trên vai biết bao nhiêu là trách nhiệm. 🌱Tuy nhiên, đứa trẻ mà bạn đã từng là, vẫn còn tồn tại...

Vì sao một người lớn lên lại thiếu vắng tình yêu thương cho dù cha mẹ luôn bên cạnh?

Trong quá trình trưởng thành, một người có được nhiều tình yêu thương hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tác động và ảnh hưởng của cha mẹ trong quá khứ. Hóa ra, không phải chỉ những đứa trẻ không có cha mẹ mới là thiếu vắng tình yêu thương. Có những người ngay cả...