Phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman

Phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman

Phương pháp Glenn Doman – giáo dục sớm cho con ngay từ nhỏ chính là nội dung thông tin quan trọng mà chúng tôi sẽ giải đáp thật cụ thể, nhanh chóng thông qua bài viết này để giúp các mẹ biết được tầm quan trọng của việc giái dục sớm cho con trong những tháng năm đầu...
Định nghĩa Trí thông minh là gì?

Định nghĩa Trí thông minh là gì?

Trí thông minh là gì? Các nhà tâm lý học có những quan điểm khác nhau và giải thích khác nhau về vấn đề này, nhưng đều có chung một nhận định: Trí thông minh không phải là một năng lực đơn độc, nó là sức mạnh tổng hợp của nhiều loại năng lực. Theo điều tra tâm lý và...