Số Nhân cách 22 trong Thần số học

Số Nhân cách 22 trong Thần số học

Không nghi ngờ gì nữa, số 22 có những thăng trầm của nó. Một mặt, bạn muốn hoàn toàn tự do và không bị ràng buộc bởi người khác. Và mặt khác, bạn muốn những người khác đi cùng bạn, đi theo con đường của bạn hoặc mở ra một con đường mới với bạn. Số đại diện của bạn là...
Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Hiểu biết hơn về bản thân và về người bạn đời. Và ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ làm cho ngươi tự do. Mặc dù chúng ta đã đồng ý về nguyên tắc rằng người bạn đời của chúng ta có quan điểm riêng và những nhận thức vững chắc riêng của họ. Nhưng ở mức độ cảm xúc,...