CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY

Công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay mới nhất hiện nay hoạt động như thế nào? Dematoglyphics là một ngành khoa học dựa trên nền tảng các ngành: Hình thái học nghiên cứu hình dạng, cấu trúc các bộ phận ngoài cơ thể, trong đó có vân tay. Khoa học thần kinhlà một...