Chia sẻ với cả nhà 8 kiểu cha mẹ hiện nay (nhân) cho ra 8 loại con cái (quả)

Con là đại bàng mà sao bố mẹ nỡ cắt mất đôi cánh của con. – Bố mẹ có nhận ra chăng!☘️☘️☘️ 1. Bố mẹ chỉ biết ĐẺ: Ít nuôi, chẳng dạy. Sinh ra cho đi ăn nhờ ở đậu. Đây là dạng cha mẹ vô trách nhiệm.2. NUÔI – Biết nuôi mà không biết dạy. Kém hiểu biết nên coi...

Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo

SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ VÀ SỰ SÁNG TẠO (CREATIVITY)   Ngoài những bản năng sinh tồn cơ bản, điều gì làm cho con người biểu hiện vượt trội hơn những sinh vật sống khác? Đã rất nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực như triết học, giáo dục, tôn giáo và tâm lý học chỉ ra...