Phụ huynh nên tìm hiểu Hội chứng Asperger khi con tự kỷ

Phụ huynh nên tìm hiểu Hội chứng Asperger khi con tự kỷ

Tổng quan bệnh Hội chứng Asperger Khi gặp một người mắc hội chứng Asperger, người đối diện có thể nhận thấy hai điều ngay lập tức: (1) người bệnh cũng thông minh như những người khác, nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn với các kỹ năng xã hội. (2) người bệnh cũng có xu...