Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm

Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm

Một đặc điểm của người trưởng thành là tính tự chịu trách nhiệm, nhận trách nhiệm về cảm xúc của mình. Nghe thì dễ nhưng để thật sự kiểm soát được cảm xúc của chính mình, chúng ta cần một sự trải nghiệm sâu sắc. Và sẽ chẳng ai giúp được bản thân mình làm điều này cả...