[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

Nhà toán học, thần học Pythagoras từng nói:“ Sự tiến hóa là luật của cuộc sống. Con số là luật của vũ trụ. Hợp nhất là luật của Đấng Sáng Tạo”. Xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những người du hành trên con đường tiến hóa của chính mình, với tốc độ khác nhau. Một...
Tìm hiểu 10 vùng chức năng não bộ

Tìm hiểu 10 vùng chức năng não bộ

MƯỜI NGÓN TAY MƯỜI VÙNG CHỨC NĂNG NÃO BỘ Đôi bàn tay giống như một bộ não thu nhỏ. Chúng ta có hai bàn tay tương ứng với hai bán cầu não. Trên mỗi bàn tay có năm ngón tay tương ứng với năm thùy não. Như vậy, mỗi thùy não sẽ được phân bổ ở cả hai bán cầu não tương ứng...
Tìm hiểu chủng vân tay Nước ngược RL

Tìm hiểu chủng vân tay Nước ngược RL

Dấu vân tay Nước ngược RL là một trong những dấu vân tay mạnh, dù nằm ở bất kì vị trí nào trên 10 ngón tay thì đều có sự chi phối mạnh mẽ lên tính cách của người đó. Đặc điểm nhận diện là dấu vân tay nước ngược RL là có hình giọt nước nhưng hướng đổ về phía ngón cái....