Hội chứng tổ ấm trống trải (Empty Nest Syndrome)

Hội chứng tổ ấm trống trải (Empty Nest Syndrome)

Hội chứng tổ ấm trống trải là hiện tượng khi các bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã sau khi con trẻ trưởng thành và rời khỏi gia đình. Định nghĩa Hội chứng tổ ấm trống trải Hội chứng tổ ấm trống trải bao gồm cảm giác trầm cảm, buồn bã và/hoặc đau khổ ở những cha mẹ...