Tính cách bền vững như chủng vân tay Arch

Dành cho ai đó. Bản thân hay người thân có chủng vân tay NÚI ( ARCH). Đây được xem là nhóm vân tay đặc biệt bởi chỉ có 5% người trên thế giới sở hữu nhóm vân tay núi. Chính vì vậy người sở hữu vân núi cũng có những nét tính cách rất đặc biệt, chúng ta cùng tìm hiểu...