Viết cho phụ nữ – “Đạo hẹn hò”

Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy rằng kiêu căng tự phụ là thứ nguy hại, và nếu không cẩn thận, chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị hạ gục bởi sự kiêu căng tự phụ. Chính vì thế, nhiều người trong chúng ta đã dành cả đời cố gắng làm cân bằng một cách quá mức nỗi sợ hãi sẽ trở...