Chấp nhận tính cách bóng tối của chính mình

Chấp nhận tính cách bóng tối của chính mình

Nhà tâm thần học người Thụy Sỹ Carl Jung đã phát hiện ra những tính cách bị chúng ta đè nén nằm trong vô thức, được gọi là “Mặt Tối” … Càng đè nén, chúng ta lại càng tiếp thêm sức mạnh cho chúng. Những phẩm chất bị chối bỏ có thể được che giấu đằng sau lớp vỏ bọc của...
Ý thức (Conscious) và Vô thức (Unconcious)

Ý thức (Conscious) và Vô thức (Unconcious)

Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud tin rằng hành vi và tính cách được tạo thành từ sự tương tác liên tục và độc nhất giữa những nguồn sức mạnh tâm lý vận hành ở 3 cấp độ nhận thức khác nhau : Tiền ý thức, ý thức và vô thức. Ông tin rằng mỗi cấp độ này đều đóng...
Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Bản năng (Id) theo góc nhìn phân tâm học

Tính cách con người vô cùng phức tạp bao gồm ba yếu tố Bản năng Id (cái ‘nó’), Bản ngã Ego (cái tôi), và Siêu ngã  Super-ego (siêu tôi). Theo thuyết phân tâm học của Freud, bản năng là thành tố tính cách tạo nên nguồn năng lượng tâm lý vô thức, làm thỏa mãn những thôi...